Schengen Ülkeleri Vize Ücretleri 2020

0 2.824

Schengen Bölgesindeki Ülkeler

Adını “Schengen Anlaşması”ndan alan Schengen Bölgesi, dış sınırları kontrol etmeye ve ortak adli sistemi ve polis iş birliğini güçlendirerek suçla savaşmaya yönelik ortak kurallarla uyum içinde olarak insanların, malların, hizmetlerin ve anaparanın serbest ve kısıtlamasız dolaşımı için diğer üye ülkelerle iç sınırlarının kaldırılmasını kabul eden 26 farklı Avrupa ülkesinden oluşan bir bölgeyi ifade eder.

Schengen Bölgesinden Avrupa ülkelerinin arasındaki sınırlar sadece haritalarda mevcuttur çünkü her ülke ortak seyahat ve dolaşım haklarını paylaştığı için 26 üye ülkenin 400 milyonu aşkın vatandaşı için bölge içinde ve dışında tek bir ülkede seyahat eder gibi pasaport kontrolüyle ve sınır kontrolü olmaksızın seyahat etme özgürlüğü garantilidir.

Schengen Bölgesine Üye Ülkeler şu şekildedir:

 • Belçika 🇧🇪
 • Avusturya 🇦🇹
 • Çek Cumhuriyeti 🇨🇿
 • Danimarka 🇩🇰
 • Estonya 🇪🇪
 • Finlandiya 🇫🇮
 • Fransa 🇫🇷
 • Almanya 🇩🇪
 • Yunanistan 🇬🇷
 • Macaristan 🇭🇺
 • İzlanda 🇮🇸
 • İtalya 🇮🇹
 • Letonya 🇱🇻
 • Litvanya 🇱🇹
 • Lüksemburg 🇱🇺
 • Malta 🇲🇹
 • Hollanda 🇳🇱
 • Norveç 🇳🇴
 • Polonya 🇵🇱
 • Portekiz 🇵🇹
 • Slovakya 🇸🇰
 • Slovenya 🇸🇮
 • İspanya 🇪🇸
 • İsveç 🇸🇪
 • İsviçre 🇨🇭
 • Lihtenştayn 🇱🇮

Yukarıdaki listede gördüğünüz gibi, Schengen Bölgesinde 22 (yirmi iki) tanesi Schengen müktesebatını tam olarak yerine getiren ve 4 (dört) tanesi Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) üyesi olup Schengen Sözleşmesi ile ilgili Özel Anlaşmalar yoluyla Schengen Müktesebatını yerine getiren 26 (yirmi altı) üye ülke bulunmaktadır.

Şu 3 (üç) Avrupa ülkesi Schengen bölgesinin ortak üyeleridir ancak Avrupa Birliğine üye değillerdir:

İzlanda, Norveç ve İsviçre.

Şu 3 (üç) bölge Avrupa kıtasının dışında yer almalarına rağmen Avrupa Birliğinin özel üyeleri ve Schengen Bölgesinin parçasıdır:

Azorlar, Madeira ve Kanarya Adaları.

Öte yandan, şu 3 (üç) ülke sınırlarını açmışlardır ancak Schengen Bölgesine üye değildirler:

Monako, San Marino ve Vatikan.

Henüz Schengen Bölgesine katılmamış olan 5 (beş) Avrupa Birliği üyesi daha bulunmaktadır: hala dışarıda kalmayı tercih eden İrlanda ve yakında katılmaları istenen ve katılmayı amaçlayan Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan ve Kıbrıs.

Schengen Bölgesinin dış sınırları, %80’i sudan ve %20’si karadan oluşup 50.000 km uzunluğunda bir aralığa ulaşmaktadır.

Bölgede yüzlerce havalimanı ve deniz limanı, çok sayıda kara geçiş noktası bulunuyor, yüzölçümü 4.312.099 milyon km ve nüfusunu 419.392.429 milyon vatandaş oluşturuyor.

Uyarı! Schengen ülkelerinin çoğu Avrupa Birliğinde olmasına rağmen Schengen bölgesini AB ile karıştırmamalısınız.

Avrupa Birliği Ülkeleri Listesi!

Schengen Bölgesinin Temel Özellikleri 

Avrupa ülkelerinin arasında sınırların kaldırılması neticesinde şunlar meydana gelmiştir:

• Schengen Bölgesinde olan tüm dünya ülkelerinin vatandaşlarının Schengen ülkelerinin iç sınırlarından sınır kontrolleri olmadan özgürce geçebilmesi

• Schengen ülkelerinin dış sınırlarına yönelik paylaşılan standartlar

• Tüm Schengen ülkeleri için uyumlu hale getirilmiş giriş ve kısa süreli vize koşulları

• Üye ülkelerin polisleri arasında artan iş birliği

• Suçluların daha hızlı iadesi ve ceza kararlarının daha kolay yer değiştirmesi de dahil olmak üzere Schengen ülkeleri arasında öncelikli adli iş birliği

• Üye ülkelerin kendi aralarında insanlar ve mallar hakkında hızla bilgi alışverişinde bulunabilmelerine yardımcı olan SIS (Schengen Bilgi Sistemi) olarak bilinen gelişmiş bir paylaşımlı veri tabanı.

Schengen Bölgesi tarafından garanti edilen özgürlük kapsamında polis, belirli koşullarda, iç sınırlarda ve sınır sahalarında kontroller gerçekleştirme yetkisini sürdürür ancak bu bir sınır kontrolü sayılmamaktadır. Polis, iç sınırlarda insanlardan Schengen Bölgesinde konaklamaları hakkında bilgi isteyebilmekte ve başka ilişkili sorular sorabilmektedir.

Ciddi bir tehditten dolayı tam bir iç güvenlik gerçekleştiremeyen Schengen ülkesi 30 günden fazla olmamak kaydıyla iç sınırlarında sınır kontrollerini geçici olarak yeniden tanıtabilir.

AB Yasası Dahilinde Benimsenen Schengen İle İlgili Yasal Metinler

Aşağıda, Avrupa Birliği Yasasında Schengen Bölgesiyle ilgili olarak yer alan dört temel yönetmelik belirtilmiştir: 

 1. Schengen Sınırlar Tüzüğü (Yönetmelik (EC) No 562/2006)

Bu yasal metin, insanların Schengen ülkelerinin sınırlarından seyahat hakkı ve iç sınır kontrollerinin kaldırılmasıyla ilgili kuralları ve üçüncü ülkelerden gelenlerin kısa konaklamalar için dış sınırları geçmesine yönelik kriterleri uyumlu hale getirme çabalarını belirler.

2. Vize Tüzüğü (Yönetmelik (EC) No 810/2009)

Bu yasal metin, üçüncü ülke vatandaşlarına kısa süreli vizelerin ve havalimanı transit vizelerinin düzenlenmesine yönelik prosedür ve kriterleri belirler.

3. Yerel Sınıf Trafik Rejimi (Yönetmelik (EC) 1931/2006)

Bu yönetmelik, Yönetmelik çerçevesinde, birbirleriyle sınır komşusu olan Schengen ülkeleri arasında ikili anlaşmalara izin verir; ticari engellerin kaldırılması, sosyal ve kültürel ticaretin veya dini iş birliğinin geliştirilmesini amaçlayarak bu ülkelerin sınır bölgesinde yaşayan insanlara yönelik sınır kontrollerini azaltılmasını belirler.

4. Vize Bilgi Sistemi (VIS) (Yönetmelik (EC) 767/2008)

Söz konusu yönetmelik, kısa süreli vizelerin uygulanması ve verilmesi hakkında Schengen ülkeleri arasında kolay veri alışverişini kontrol etmeye hizmet eder.

Schengen Üye Ülkesi Olma Kriterleri

Pek çok Avrupa ülkesi Schengen Bölgesinin parçası olma veya Schengen Bölgesine katılma konusunda kararlılık gösterse de aslında bunu hepsi yapamamaktadır. Bunun nedeni bazı ön koşul ve kriterlerin bulunmasıdır; katılmak isteyen ülkeler aşağıdakileri gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip olmalı veya daha fazla hazırlık yapmaları gerekmektedir:

  • Diğer Schengen ülkelerinin adına Bölgenin dış sınırları kontrol edebilme ve aynı zamanda Tek Tip Schengen Vizeleri düzenleyebilme
  • Schengen ülkelerinin arasında sınır kontrollerinin kaldırılmasından sonra daha yüksek seviyede güvenlik için diğer Schengen ülkelerinin emniyet teşkilatıyla yeterli bir şekilde iş birliği yapabilme yetkinliğine sahip olma
 • “Schengen Müktesebatı”nı veya kara, deniz ve hava sınırlarını kontrol etmeye, kısa süreli Schengen vizeleri düzenlemeye, polis iş birliği ve aynı zamanda kişisel verilerin korunmasına yönelik Schengen kurallarını uygulama konusunda donanımlı olma
 • Schengen Bilgi Sistemine (SIS) katılmaya ve bunu kullanıma sunmaya hazır olma

*Not: Schengen Bölgesine katılacak olan ülke önce Schengen Değerlendirmesine tabi olacaktır. Daha sonra, üye ülke Schengen Müktesebatının uygun şekilde uygulandığından emin olmak amacıyla dönemsel bir değerlendirmeden geçer.

Schengen Bölgesinin Güvenlik Sistemi

Schengen Bölgesinin vatandaşlarının güvenliğini koruyup Schengen Bölgesine girmesi yasaklı olan kişilerden gelen seyahat belgelerine göre dolandırıcılıkları tespit ettiği mekanizmalar şunlardır:

 • Vize Bilgi Sistemi (VIS) – Schengen Bölgesinin güvenliğini destekleyen bu sistem Schengen ülkelerin arasında yapılan kısa süreli vize başvurularına yönelik veri alışverişinde bulunma aracı görevi görür.
 • Schengen Bilgi Sistemi (SIS) – Schengen Bölgesi emniyetini destekleyen bir diğer sistem olarak şüpheli suçlular, Schengen Bölgesine girme ve Schengen Bölgesinde ikamet etme hakkı olmayanlar, çalınan, zimmete geçirilen veya kaybolan varlıklar ve aynı zamanda kayıp kişilerle ilgili olarak Schengen ülkeleri arasında veri alışverişinde bulunma aracı görevi görür.
 • Avrupa Parmak İzi Tanıma Sistemi (EURODAC) – Schengen Bölgesi ve Avrupa Birliğinin güvenliğini sağlayan bir diğer destekleyici mekanizmadır. EURODAC, parmak izi veri kümelerini karşılaştırarak sığınmacıları ve sınırlardan yasa dışı geçiş yapanları tespit etmek amacıyla kullanılan bir parmak izi veri tabanıdır.

Yukarıda belirtilen Schengen Bölgesi ve AB güvenlik mekanizmalarının hepsi geniş ölçekli sistemler için “eu-LISA” adlı AB Ajansı tarafından yönetilmektedir.

Vize Bilgi Sistemi (VIS)

VIS’in esas rolü Schengen ülkeleri arasında vize bilgilerini paylaşmak ve aynı zamanda AB dışında ve Schengen Bölgesinin dış sınırları dışında kalan ülkelerin elçilik ve konsolosluklarının verilerini eklemektir.

VIS, çoğunlukla Schengen kısa süreli vizeye ve havalimanı transit vizesine başvuranların parmak izleri için gerçekleştirilen biyometrik bir eşleştirme aracılığıyla özellikle seyahat maksadıyla ilgili analiz edilip işlenmiş veriler oluşturur.

VIS, Schengen Bölgesinin ve Avrupa Birliğinin güvenliğine aşağıdaki şekillerde katkıda bulunur: 

 • Vize Sigorta ve Sınır Kontrolü Sürecini Destekleme

VIS, Schengen kısa süreli vize ve transit vizesinin düzenleme sürecinde yardımcı olan bir sistemdir. Ayrıca, polis ve sınır muhafızlarının biyometrik verileri kullanarak bir vize sahibinin yasallığını hızlı bir şekilde doğrulayıp sahte belgelerle veya hiçbir belge olmadan Schengen Bölgesinde usulsüz konaklayan kişileri bulma aracı işlevi de görür.

 • Yasa Dışı Eylemlerle Savaşma

VIS, bireylerin vize alışverişi ve benzeri kanunsuz faaliyetleriyle savaşan bir araç olarak kullanılmaktadır.

 • Schengen Yolcularını Koruma

Sınır muhafızları, VIS’i kullanarak başka bir kişinin kimliğini kullanarak Schengen Bölgesinden geçmeye çalışan kişi vakalarını kolayca tespit eder.

 • İltica Başvurularında Yardımcı Olur

Belirli bir iltica başvurusunu ele almaktan sorumlu olan AB ülkesini bulmak VIS ile daha kolaydır.

 • Schengen Bölgesi ve AB dahilinde güvenlik seviyesini artırır

VIS, teröristleri ve diğer ciddi suç şekillerini önleme, tespit etme ve araştırma aracı olarak ulusal polise de yardımcı olur.

VIS’in işleyiş sistemi merkezi bir veri tabanına kaydedilen verilere dayanır. Bu veriler, vize başvurusunda bulunan kişinin, vize başvuru formunda belirtilen verilerle birlikte tek bir yerde toplanan 10 parmak izi taramasını ve dijital bir fotoğrafını içerir. Vize sahibinin parmak izi taramaları ile VIS veri tabanında tutulanlar arasında bir uyuşmazlık olduğu takdirde yolcunun kimliği bakımından başka kontroller gerçekleştirilebilir.

Schengen Bilgi Sistemi (SIS)

Schengen Bilgi Sistemi (SIS), kayıp kişiler, suçlarla ilişkili suç teşekkülleri ve aynı zamanda Schengen Bölgesine girip orada konaklaması yasaklanan kişilerle ilgili olarak polise, göç, adalet makamlarına ve diğer makamlara uyarı bilgisi sunarak emniyet teşkilatı ve bölgenin dış sınırlarının korunması konusunda bir iş birliği temeli görevi görür.

Her bir birey SIS’te kendi kişisel verilerine erişim sağlama ve yanlış verilerin silinmesini veya düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptir. Söz konusu erişim Avrupa Veri Koruma Denetçisinin BU kılavuzunda belirtilen bilgilere göre talep edilebilir. Schengen vatandaşları uyarı düzenlemek amacıyla ilgili makamda ve veri koruma dairesinde erişim talep etme fırsatına sahiptir. AB vatandaşı olmayanlar ise bu erişim talebini herhangi bir Schengen ülkesinin ikamet ettikleri ülkedeki konsolosluğuna sunabilir.

SIS’in gerçekleştirdiği kontroller ağırlıklı olarak AB vatandaşı olmayanlara yöneliktir; AB vatandaşlarını ise daha az kapsar.

SIS, Schengen Bölgesinin ve Avrupa Birliğinin güvenliğine aşağıdaki şekillerde katkıda bulunur:

 • Sınır Kontrolünde İş Birliği Sağlar

SIS kullanan sınır muhafızları, vize düzenleme, göç makamları ve diğer makamlara AB vatandaşı olmayıp Schengen Bölgesi ve AB’ye girişi yasaklananlar hakkında hızlı bir şekilde uyarı bilgisi alma yetkisine sahiptir.

 • Emniyet Teşkilatı İş Birliğini Destekler

Polis ve yargı sistemi SIS aracılığıyla ilgili makamların kayıp kişiler, suçlarla ilgili kişi veya teşekküllerle ilgili uyarıları eklemesine ve ilişkilendirmesine izin vererek daha iyi bir iş birliği sürdürebilir.

 • Araç Ruhsatı Konusunda İş Birliğini Artırır

Schengen Bölgesinin SIS ile ilgili alternatif avantajı Schengen Bölgesi ve AB üzerinden geçen taşıtların yasal durumuyla ilgili sunduğu bilgilerdir. Bu veriler özellikle araç ruhsatı hizmetleri aracılığıyla faydalıdır; taşıtlar, ruhsat belgeleri ve plakalarla ilgili SIS uyarılarına gerekli erişimi sağlar.

Avrupa Parmak İzi Tanıma Sistemi (EURODAC)

Avrupa Parmak İzi Tanıma Sisteminin (EURODAC) görevi, Schengen ve AB bölgesi üzerinden yasalara uygun seyahati desteklemek, ciddi suç ve terörle ve aynı zamanda usulsüz sınır geçişleriyle savaşmak amacıyla parmak izleri veri kümelerini kullanıp karşılaştırarak AB bölgesi dahilinde iltica başvurusu sürecini ve sınırı geçenleri denetlemektir. AB’de herhangi bir yere iltica için her başvurusunda, başvuranın parmak izleri EURODAC aracılığıyla derhal iletilir.

Ancak bu sistem 14 yaşın üzerinde iltica başvurularını veya sınır geçişlerini incelememektedir.

EURODAC, Schengen Bölgesi ve Avrupa Birliğinin güvenliğine aşağıdaki şekillerde katkıda bulunur:

 • Sığınmacıların ve Sınırdan Geçenlerin Parmak İzi Verilerine Kolay Erişim Sunar

Parmak izlerinin EURODAC Merkezi Birimine ve yetkililere gönderimi ile alımı arasındaki süreyi hızlandırarak veri iletimi sürecini hızlandıran bir araç işlevi görür.

 • En Yeni İltica Mevzuatıyla Uyumu Garantiler

En yeni iltica mevzuatıyla tam uyum içinde olan bilgiler sunar.

 • Terörü ve Ciddi Suçları Önleme, Tespit Etme ve Keşfetmeye yönelik Kayıtlar sağlar

EURODAC’in ana faaliyeti sığınmacılara yönelik veri sağlamaya odaklı olsa da aynı zamanda ciddi suçlarla ve terörle savaşmak için polis teşkilatı tarafından parmak izlerini karşılaştırma aracı olarak da kullanılmaktadır.

 • VIS’in Çalışmalarını destekler

EURODAC, ayrıca, nadiren, parmak izlerini VIS (Vize Bilgi Sistemi) ile karşılaştırma aracı olarak da kullanılır.

Schengen Vize Ücretleri

Vize ücretleri, Schengen ülkelerinin ortak kararıyla belirleniyor. Vize başvurusu hangi ülkeden yapılacaksa, o ülkenin belirlemiş olduğu başvuru merkezindeki aracı kurumun talep ettiği servis bedeli de başvuru sahibinden tahsil ediliyor. Bu tutar genellikle 20 ile 25 Euro arasında olup, sabit vize ücretine ilave olarak ödenir. başvurular için genel olarak Vfs Global yetkilendirilmiştir. Aracı şirket ya da acentelerin servis ücretleri genelde birbirinden farklı olduğundan, bizzat kendi web sitelerinden takip etmekte fayda var. Ama Schengen vizesi için üye ülkeler tarafından ortak belirlenen sabit ücretler şu şekilde:

 • 6 ay
 • 1 yıl
 • 2 yıl

Schengen Ücretleri

 • 5 Yıl Kısa süreli turistik kalışlar için sabit 80 Euro
 • Transit vize için 80 Euro,
 • Kısa süreli kalışlar için (90 günden daha kısa) 80 Euro,
 • Uzun süreli kalışlar için (90 günden daha uzun) 116 Euro,
 • 12 ve 6 yaş arası çocuklar için 40 Euro,
 • ÜCRETSİZ, Altı yaşın altındaki çocuklar, eğitim, değişim programı veya staj amaçlı kalan öğrenciler, stajyerler, lisansüstü öğrencileri ve onlara refakat eden akademisyenler, bilimsel araştırma yapma amacıyla seyahat eden araştırmacılar, kâr amacı gütmeyen kuruluşların organize ettiği seminer, konferans, spor, kültür ve eğitim etkinliklerine katılacak 25 yaş ve altı kuruluş temsilcileri için ücretsiz olarak belirlenmiştir.

Tabii ki bu ücretler ülkeden ülkeye değişiklik gösterebiliyor. Aracı kurumlar ile yapılan işlemlere ek ücretler eklenebiliyor. Türk lirası İle işlem yapan konsolosluk ya da büyükelçiliklerde, vize ücretleri kur oynamalarından etkilenmesi nedeniyle zaman zaman farklılık gösterebiliyor.

Başvuru sahibinin finansal durumu, seyahat geçmişi ve önceden sahip olduğu vizeler de göz önünde bulundurularak uygun görülen geçerlilik süresiyle vize onayı verilir. Elbette sadece bir kaç günlük vize verildiğini ya da başvurunun direk reddedildiği de görülüyor ama Konsolosluğun ya da Büyükelçiliğin değerlendirme sisteminin nasıl çalıştığıyla ilgili net bir bilgi olmasa da, belirtilen faktörlerin önemli rol oynadığı söylenebilir.

Yurt Dışı Seyahat Sigortası Ücretleri

Schengen vizesi başvurularında ek olarak en az 30.000 Euro‘yu kapsayan, yurt dışı seyahat sigortası da yaptırılması isteniyor. Yurtdışı seyahat sigortası ücretleri genel olarak şu şekildedir:

 • 7 Gün 8 – 10 Euro
 • 1 Ay 18 – 20 Euro
 • 3 Ay 30 Euro
 • 6 Ay 40 Euro
 • 1 Yıl 60 Euro

Seyahat sigortanızı vize başvuru merkezlerinden de yapabilirsiniz.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.